Yapı Kampüsü Nedir?

Yapı Kampüsü Nedir?

Yapı sektörüne eleman yetiştiren lisans programları, haklı olarak işin tekniği konusunda olanca titizliği göstermekte ve böylece mezunlarının iyi birer “teknik eleman” olmaları yönünde büyük çaba sarfetmektedirler.

Öğrenim süresince öğreticilerinin yol göstermesi ve katkılarıyla iyi birer mimar, mühendis, tekniker, … olarak hayata atılan meslektaşlarımız, daha ilk işlerine başvururken kendilerine ayrıca maliyet, hakediş, … gibi konuların da sorulması durumunda şaşırmakta ve yetersiz oldukları bu alanı fark etmektedirler.

 

Öğrenme Araçları

Öğrenme Araçları
 

Yazılım

Yazılım

e-HakedişKampüs paket programı öğrenciler için geliştirilmiş ve sadece eğitim amaçlı kullanılabilen bir yazılımdır.

Bu sayfalardan kolayca indirilebilen e-HakedişKampüs paket programının eğitim amacıyla kullanımı tamamen ücretsizdir.

e-HakedişKampüs idareler ve yüklenicilerin hem ihale öncesinde hem de ihale sonrasında kullandıkları ticari bir ürün olan e-Hakediş’in tüm özelliklerini içermektedir.

 

Seminer ve Eğitimler

Seminer ve Eğitimler

Sektördeki 22 yıllık birikimimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Hedefimiz bu eşsiz olanaktan tüm üniversitelerimizin yararlanabilmesidir.

Eğitimlerinizi yerinde destekleyelim
Metraj hazırlama ve maliyet bulma, … konularını içeren dersinize, paket programımızla anlatım yaparak katkıda bulunalım.

Eğitimlerinize materyal desteği verelim
Metraj hazırlama ve maliyet bulma, … konularını içeren dersinizi, bizden edineceğiniz eğitim amaçlı ücretsiz yazılımlarımızla destekleyelim.