İletişim
İletişim
 

Yapı Kampüsü nedir, ne amaçla kurulmuştur?

 

Yapı sektörüne eleman yetiştiren lisans programları, haklı olarak işin tekniği konusunda olanca titizliği göstermekte ve böylece mezunlarının iyi birer “teknik eleman” olmaları yönünde büyük çaba sarfetmektedirler. Öğrenim süresince öğreticilerinin yol göstermesi ve katkılarıyla iyi birer mimar, mühendis, tekniker, … olarak hayata atılan meslektaşlarımız, daha ilk işlerine başvururken kendilerine ayrıca maliyet, hakediş, … gibi konuların da sorulması durumunda şaşırmakta ve yetersiz oldukları bu alanı fark etmektedirler.

Gerçi teknik eğitim veren lisans programlarında genellikle yapı işletmesi, maliyet hesaplama, maloluş, … adlarıyla bir yarıyıl okutulan bir ders vardır, ancak diğer mesleki derslerin yanında biraz ihmal edilmekte, olmazsa da olur düşüncesiyle geçiştirilmektedir. Oysa gerçekte öğrenciyi piyasa koşullarına hazırlayan önemli bir derstir. Bu dersin içeriğinde yer alan metraj hazırlama ve maliyet bulma, … gibi konuların temellerini kavrayan bir öğrenci sektörde çok başarılı olmaktadır.

Bunu fark eden öğretim görevlileri uzun süredir OSEM ile yardımlaşarak bölümlerinde seminer ve eğitimler gerçekleştiriyorlar. Ayrıca bizden eğitim amaçlı ücretsiz yazılım ediniyorlar, bunları öğrencilere kullandırıp proje ve ödevlerini kolayca yaptırıyorlar.

Hedefimiz bu eşsiz olanaktan tüm üniversitelerimizin yararlanabilmesidir.

Yılların bize öğrettiği bir gerçek şudur; metraj hazırlama, işin parasal maliyetini bulma, … gibi konuları bilerek ve ayrıca piyasada yaygın olarak kullanılan Oska Yazılım ürünlerini tanıyarak mezun olmak, işe girişlerde önemli bir tercih nedeni olmaktadır. Oska Yazılım olarak bizi Yapı Kampüsü adıyla yeni bir bölüm açmaya iten temel neden budur.